Pojmy, s ktorými sa stretnete pri vytváraní webstránky
Doména

Doména je www adresa, ktorú vpíšete do internetového prehliadača, keď chcete navštíviť konkrétnu webovú stránku. Je to jedinečný názov na internete. Ide o vaše internetové meno, ktoré si budú zákazníci alebo vaši známi pamätať rovnako ako vaše produkty a služby.

Webhosting

Zjednodušene povedané, hosting je priestor na serveri, kde sú uložené všetky súbory vašej stránky potrebné pre jej chod a požadovanú funkcionalitu. Tie sú následne zobrazované a dostupné cez internetový prehliadač.

Wordpress

WordPress je redakčný systém na ktorom vytvárame všetky naše webstránky. WordPress je používaný na viac ako dvanástich percentách celého svetového internetu.

Responzívny dizajn

Responzívny webdizajn vyhodnocuje parametre zariadenia a následne mu automaticky prispôsobuje dizajn a zobrazenie webovej stránky. Dokáže sa prispôsobiť rôznym veľkostiam a rozlíšeniam displejov mobilných zariadení.

SEO

SEO je skratka, ktorá znamená Search Engine Optimization, po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je proces, ktorého výsledkom je návštevnosť webovej stránky z neplatených , tzv. “organických” výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, na slovensku predovšetkým z Google Search.

PPC Reklama

PPC je skratka odvodená od Pay Per Click, čo v preklade znamená „plať za klik“. Je to reklamný model, kde zadávatelia reklamy platia iba vtedy, keď niekto na reklamu klikne.

Pojmy, s ktorými sa stretnete pri tvorbe grafiky
Rastrová grafika

Rastrová grafika vychádza z vyjadrenia obrázka ako zoskupenia farebných bodov, ktoré označujeme pixely. Čím väčší počet pixelov má obrázok, tým je kvalitnejší a má väčšie rozlíšenie. Narozdiel od vektorovej grafiky pri zmene veľkosti rastrového obrázka dochádza k zníženiu kvality obrázka. Typickým príkladom využitia rastrovej grafiky sú fotografie.

Farebný model RGB / CMYK

Aby bol počítačový obrázok farebný, musí byť každému bodu obrázka priradená určitá farba. Tá môže byť zakódovaná pomocou RGB alebo CMYK modelu. RGB model sa používa na všetkých obrazovkách napr. PC, smartphone. CMYK model má využitie pri tlači. Preto pri tvorbe tlačovín využívame CMYK model a pri tvorbe grafiky na webové stránky RGB model.

Vektorová grafika

Vektorová grafika skladá obrázky z geometrických tvarov (krivky, body, kruhy, mnohouholníky) . Vďaka tomu nestráca kvalitu obrazu, pri zväčšovaní, či nedeformovaní obrázkov. Svoje uplatnenie má pri tvorbe loga, firemnej identity a všetkých grafických produktov, ktoré je potrebné tlačiť. Rovnako aj pre tlačoviny veľkých rozmerov, ako napríklad billboard.

JPG, PNG FORMÁT

JPG formát sa používa hlavne u fotografií, pretože má možnosť kompresie čím sa zníži veľkosť fotografie a umožní jej rýchlejšie načítanie. PNG formát sa používa na rôzne grafické prvky a hlavne tam, kde je potrebná prehliadnosť. Narozdiel od JPG formátu, PNG formát podporuje priehľadnosť ale nepodporuje kompresiu. To je dôvod, prečo by obrázok v PNG formáte mal väčšiu veľkosť.

Príprava pre tlač

Všetky tlačoviny pripravíme pre tlač podľa vopred dohodnutých rozmerov. To znamená, že ak ste si nechali u nás navrhnúť napríklad vizitky, tak podľa dohodnutých rozmerov pripravíme všetko potrebné. Vy už len odovzdáte finálny grafický návrh firme, ktorá poskytuje tlač, tá ich vytlačí, oreže a Vám ich odošle.

PDF, EPS FORMÁT

JPG a PNGrastrové formáty. PDF a EPS formáty sú vektorové formáty, z čoho vychádzajú aj ich rozdiely. PDF a EPS formáty sú vhodné pre následné úpravy. Práve PDF predstavuje univerzálny formát, ktorý je najviac vhodný na tlač. Jeho ďalšou výhodou je aj to, že ho dokáže ktokoľvek prezerať vďaka množstvu bezplatného softvéru (napr. Adobe Reader). EPS formát je zase vhodnejší na ďalšie úpravy v rôznych vektorových aplikáciach.